Hoe kan ik schimmelvorming tegengaan?

De belangrijkste oorzaak voor de groei van schimmels is temperatuur, vocht en de aanwezigheid van voedingsstoffen. De beste manier om schimmelvorming tegen te gaan is afhankelijk van de omgeving. 

 

Kitvoegen binnen:

Om schimmelvorming te voorkomen is het noodzakelijk om de kitvoegen droog en schoon te houden en goed te ventileren. Voor de reiniging van de kitvoegen mag u geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, dit kan namelijk de schimmelwerende werking van de kit beïnvloeden. Gebruik een neutrale lijnoliehoudende schoonmaakmiddel en een zachte doek.

 

 Kitvoegen buiten:

Kitvoegen in het buitenwerk zullen naar bovengenoemde frequentie geïnspecteerd moeten worden. Om algengroei en verwering tegen te gaan, dienen de kitvoegen met enige regelmaat gereinigd te worden. Bij voorkeur minimaal één keer per half jaar. Hiervoor geldt ook dat er geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt. Het gebruik van machinaal reinigen is ook niet bevorderlijk voor de kitvoegen, er kan dan namelijk schade ontstaan aan de kitvoegen. Ook hier dient een neutrale lijnoliehoudende schoonmaakmiddel ingezet te worden.

Een aantal van onze siliconenkitten zijn fungicide ingesteld. Dit wil zeggen dat door bepaalde toevoegingen aan de kit de schimmelgroei sterk wordt vertraagd. Gezien de grote verscheidenheid van de soorten schimmels is een samenstelling van fungiciden gehanteerd teneinde een zo breed mogelijk werkingsspectrum te verkrijgen. Het aanwezig zijn hiervan geeft geen garantie voor het niet optreden van schimmelgroei, doch er gaat een vertragende werking vanuit.

Zit de kit reeds vol met schimmel dan is het verwijderen en het vervangen van de kit de enige oplossing.